Bod č.3.:

ÚKEP/1 - Schválení Dohody č. 1 o ručení a převodech majetku dle smlouvy č. 09031331 pro akci Čistá Berounka – etapa II, projekt B

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Dohoda č. 1 dle smlouvy 09031331)
Příloha č.2 (Dohoda č. 2 dle smlouvy 09031331)
Příloha č.3 (Rozhodnutí o poskytnutí dotace)
Příloha č.4 (Smlouva č. 09031331 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:56 rok:2013

29. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.2.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX