Bod č.43.:

MAJ/20 - Výkup pozemků od společnosti Zavadilka Plzeň, s.r.o. pro stavbu "Rekonstrukce ulice Pod Stráží" v k.ú. Bolevec

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost Odboru investic MMP)
Příloha č.2 (vyjádření vlastníka pozemků)
Příloha č.3 (zápis z jednání KNM ze dne 10. 5. 2012)
Příloha č.4 (stavební situace)
Příloha č.5 (mapy)
Příloha č.6 (usnesení RMP č. 116 ze dne 31. 1. 2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:93 rok:2013

29. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.2.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX