Bod č.33.:

MAJ/10 - Výkup pozemku p.č. 883/4 v k.ú. Božkov od pí Boudové

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost ÚMO Plzeň 2-Slovany)
Příloha č.2 (stanovsko TÚ)
Příloha č.3 (souhlas vlastníka)
Příloha č.4 (zápis KNM ze dne 17.1.2013)
Příloha č.5 (mapa se zákresem, úz. plán, letec. snímek, orient. plán)
Příloha č.6 (GP č. 1229-24/2012)
Příloha č.7 (usn. RMP č. 109 ze dne 31.1.2013) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:84 rok:2013

29. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.2.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX