Bod č.34.:

MAJ/11 - Výkup pozemku p.č. 10382/1 v k.ú. Plzeň od ČD, a.s.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ)
Příloha č.2 (návrh ceny ze strany ČD,a.s.)
Příloha č.3 (zápis KNM ze dne 17.1.2013)
Příloha č.4 (fotodokumentace)
Příloha č.5 (mapa se zákresem, úz. plán, letec. snímek, orient. mapa)
Příloha č.6 (usn. RMP č. 110 ze dne 31.1.2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:85 rok:2013

29. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.2.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX