Bod č.6.:

ŘEÚ/1 - Poskytování dotací z rozpočtu města Plzně na podporu inovačních procesů u podnikatelů v Plzeňském kraji-Plzeňské podnikatelské vouchery

(předkladatel:nám. Zrzavecký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Poskytování dotací z rozpočtu MP na podporu inovačních procesů u podnikatelů v Plzeňském krají-Plzeňské podnikatelské vouchery)
Důvodová zpráva (Poskytování dotací z rozpočtu MP na podporu inovačních procesů u podnikatelů v Plzeňském krají-Plzeňské podnikatelské vouchery)
Příloha č.1 (Program podpory spolupráce podniků a univerzit v Plzeňském kraji-Plzeňské podnikatelské vouchery) (*)
Příloha č.2 (Smlouva o poskytnutí dotace - vzor)
Příloha č.3 (Mandátní smlouva mezi MP a BIC Plzeň sro)
Příloha č.4 (Dohoda o spolupráci na realizaci Programu podpory spolupráce podniků a univerzit v Plzeňském kraji-Plzeňské podnikatelské vouchery-mezi MP a Univerzitami)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:59 rok:2013

29. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.2.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX