Bod č.7.:

ŘEÚ/2 - Upravený seznam podprojektů spolufinancovaných z rámcového úvěru EIB - projekt Plzeňská městská infrastruktura II

(předkladatel:nám. Zrzavecký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Upravený seznam podprojektů spolufinancovaných z rámcového úvěru EIB - projekt Plzeňská městská infrastruktura II)
Důvodová zpráva (Upravený seznam podprojektů spolufinancovaných z rámcového úvěru EIB - projekt Plzeňská městská infrastruktura II)
Příloha č.1 (Upravený přehled A.2.2)
Příloha č.2 (Usn. ZMP č. 666 ze dne 12.11.2009)
Příloha č.3 (Usn. ZMP č. 129 ze dne 7.4.2011)
Příloha č.4 (Usn. ZMP č. 178 ze dne 26.4.2012)
Příloha č.5 (Usnesení Finančního výboru ZMP)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:60 rok:2013

29. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.2.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX