Bod č.4.:

ÚKEP/2 - Uzavření smlouvy se správcem stavby v rámci akce zajištění „Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň“

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Dopis MŽP - povolení výjimky)
Příloha č.2 (Sdělení výsledku jednání ŘV OPŽP)
Příloha č.3 (Fond pro kofinancování dot. proj. MP)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:57 rok:2013

29. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.2.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX