Bod č.53.:

OI+ŘEÚ/3 - Zpráva o stavu čerpání rozpočtu kapitálových výdajů roku 2012 OI MMP v členění na jednotlivé investiční akce k 31. 12. 2012

(předkladatel:Ing. Kaucký, Ing. Kuglerová)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (*)
Příloha
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

29. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.2.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX