Bod č.13.:

OI+OSI/1 - Demolice garáže, WC a osvětlovacího stožáru na stadionu Štruncovy sady

(předkladatel:nám. Rund)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Technická zpráva)
Příloha č.2 (Snímek katastrální mapy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:66 rok:2013

29. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.2.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX