Bod č.5.:

KV/1 - Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 27. 12. 2012 do 23. 1. 2013

(předkladatel:Mgr. Ženíšek)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 27.12.2012 do 23.1.2013 )
Důvodová zpráva (Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 27.12.2012 do 23.1.2013 ) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:58 rok:2013

29. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.2.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX