Bod č.11.:

BYT/1 - Žádost o uzavření Dohody o přistoupení k závazku s paní Andreou Sochací

(předkladatel:nám. Šimák)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Sochací Andrea, Dobrovského 8, Plzeň)
Příloha č.2 (Zápis z BK RMP ze dne 09.01.2013) (*)
Příloha č.3 (Zápis z RMP č. 74 ze dne 31. 01. 2013) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:64 rok:2013

29. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.2.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX