Bod č.58.:

KŽP/2 - Průběžné žádosti o dotace z Fondu životního prostředí města Plzně za II. pololetí roku 2012.

(předkladatel:pí Maroušková)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

29. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.2.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX