Bod č.21.:

PROP/4 - Prodej pozemku p.č. 419/3 a nově označených pozemků p.č. 429/4 a p.č. 429/5, vše k.ú. Doudlevce

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Žádost)
Příloha č.2 (Stanovisko TÚM MMP/2008)
Příloha č.3 (Stanovisko TÚ MMP/2010)
Příloha č.4 (Usnesení RMO P3 č. 75/2008)
Příloha č.5 (Usnesení RMO P3 č. 189/2011)
Příloha č.6 (Stanovisko OŽP MMP/2008)
Příloha č.7 (Stanovisko OŽP MMP/2010)
Příloha č.8 (Zápis KNM RMP ze dne 7.8.2008)
Příloha č.9 (Zápis KNM RMP ze dne 4.8.2011)
Příloha č.10 (Zápis KNM RMP ze dne 17.1.2013) (*)
Příloha č.11 (Fotodokumentace)
Příloha č.12 (Mapy - územní plán)
Příloha č.13 (Mapy - letecký snímek)
Příloha č.14 (Mapy - orientační mapa)
Příloha č.15 (Mapy - geometrický plán)
Příloha č.16 (Mapy - majetek města)
Příloha č.17 (Usnesení RMP č. 124/2013) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:74 rok:2013

29. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.2.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX