Bod č.48.:

OSS/2 - Odstoupení od smlouvy o poskytnutí dotace

(předkladatel:radní Kuthan)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Smlouva o poskytnutí dotace)
Příloha č.2 (Žádost o prominutí porušení podmínek smlouvy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:98 rok:2013

29. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.2.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX