Bod č.12.:

BYT/2 - Prominutí poplatků z prodlení

(předkladatel:nám. Šimák)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (1. Usnesení RMP č. 70 ze dne 31. 1. 2013)
Příloha č.2 (Žádosti o prominutí poplatků z prodlení a souhlasy žadatelů)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:65 rok:2013

29. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.2.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX