Bod č.44.:

BEZP/1 - Program prevence kriminality města Plzně na rok 2013

(předkladatel:radní Houdek)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Program prevence kriminality města Plzně na rok 2013)
Příloha č.2 (Zásady pro poskytování dotací ze státního rozpočtu)
Příloha č.3 (Usnesení RMP č. 139 ze dne 31. 1. 2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:94 rok:2013

29. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.2.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX