Bod č.14.:

OI/2 - Odůvodnění veřejné zakázky Wilsonův most

(předkladatel:nám. Rund)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Odůvodnění veřejné zakázky)
Příloha č.2 (Situace )
Příloha č.3 (VZVZ)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:67 rok:2013

29. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.2.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX