Bod č.56.:

KŘTÚ/11 - Přehled obsazenosti PD Rychtářka za IV. čtvrtletí 2012

(předkladatel:nám. Šimák)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1 (Přehled obsazenosti PD Rychtářka za IV. čtvrtletí 2012)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

29. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.2.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX