Bod č.57.:

KŘTÚ/12 - Podrobná studie pro území Světovar

(předkladatel:nám. Rund)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1 (Usnesení ZMP č. 317 ze dne 21. 6. 2012)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

29. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.2.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX