Bod č.8.:

ŘEÚ/3 - Majetkoprávní transakce související s projektem PVTP III

(předkladatel:nám. Zrzavecký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Majetkoprávní transakce související s projektem PVTP III)
Důvodová zpráva (Majetkoprávní transakce související s projektem PVTP III)
Příloha č.1 (Změna stanov BIC)
Příloha č.2 (Změna stanov VTP)
Příloha č.3 (Usnesení ZMP č. 104 ze dne 22. 3. 2012)
Příloha č.4 (Usnesení RMP č. 95 ze dne 31.1.2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:61 rok:2013

29. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.2.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX