Bod č.47.:

OSS/1 - Poskytnutí neinvestiční dotace a provedení rozpočtové změny v rozpočtu Odboru sociálních služeb MMP.

(předkladatel:radní Kuthan)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha (Žádost organizace)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:97 rok:2013

29. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.2.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX