Bod č.14.:

TAJ/3 - Projednání informativních zpráv na 2. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany v roce 2013 (ostatní)

(předkladatel:Ing. Aschenbrenner)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:21 rok:2013

2. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 26.3.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX