Bod č.20a.:

TAJ/4 - Splněná a prodlužovaná usnesení ZMO Plzeň 2 - Slovany za období od 10. 01. 2013 do 13. 03. 2013

(předkladatel:p. Andrlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:28 rok:2013

2. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 26.3.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX