Bod č.2a.:

PRIM/2 - Změny usnesení ZmP č. 570 ze dne 9. prosince 2010 - kompetence jednotlivých členů Rady města Plzně

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:55 rok:2013

29. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.2.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX