Bod č.17.:

SO/1 - Informace z oblasti trhu práce

(předkladatel:pí Rottová)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:23 rok:2013

2. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 26.3.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX