Bod č.23.:

MAJ/2 - Budoucí majetkoprávní vypořádání pro komunikační řešení úprav vjezdu do podzemního parkingu OC Centrum Doubravka – ZKD Plzeň

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ)
Příloha č.3 (usnesení RMO Plzeň 4 č. 0018/13)
Příloha č.4 (zápis z KNM ze dne 14. 2. 2013)
Příloha č.5 (fotografie)
Příloha č.6 (zákres TDI)
Příloha č.7 (modrá mapa, územní plán, letecký snímek, plán města)
Příloha č.8 (usnesení RMP č. 203 ze dne 28. 2. 2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:124 rok:2013

30. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.3.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX