Bod č.45.:

PROP/5 - Prodej pozemků p.č.st. 617/2, p.č.st. 726 a p.č. 406/67, k.ú. Smědčice, za účelem narovnání majetkoprávních vztahů

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (stanoviska ORP vč. situace)
Příloha č.3 (stanovisko OÚ Smědčice)
Příloha č.4 (zápis KNM) (*)
Příloha č.5 (fotodokumentace)
Příloha č.6 (katastrální mapa)
Příloha č.7 (letecký snímek)
Příloha č.8 (geometrický plán )
Příloha č.9 (mapa celé lokality)
Příloha č.10 (přehled vlastnických vztahů)
Příloha č.11 (usn. RMP č. 217/13) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:146 rok:2013

30. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.3.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX