Bod č.2.:

PRIM/1 - Zpráva o činnosti Rady města Plzně a primátora města Plzně za období od 21. 2. 2013 - 20. 3. 2013 (materiál přijde na stůl)

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Příloha č.1 (Příloha č. 1) (*)
Příloha č.2 (Příloha č. 2) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:101 rok:2013

30. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.3.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX