Bod č.30.:

MAJ/9 - Konečné majetkoprávní vypořádání - "Prodloužení vodovodu Lísková ul." - SVJ Mohylová č.p. 1476, 1468 a 1466

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost SVJ + pořiz. náklady TI)
Příloha č.2 (stanovisko ORP + zákres)
Příloha č.3 (usn. ZMP č. 451/2011 - SOSB)
Příloha č.4 (snímky map)
Příloha č.5 (usn. RMP č. 202/2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:131 rok:2013

30. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.3.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX