Bod č.8.:

BYT/1 - Prominutí poplatků z prodlení – Nový Pavel

(předkladatel:nám. Šimák)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (1. Usnesení RMP č. 236 ze dne 28. 2. 2013)
Příloha č.2 (Žádost o prominutí poplatků z prodlení a souhlas žadatele)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:110 rok:2013

30. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.3.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX