Bod č.35.:

MAJ/14 - Majetkoprávní vypořádání staveb TDI v souvislosti s výstavbou bytových domů Plzeň v lokalitě areál „Zelenina“, PRESTOL, spol. s r.o.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (SOSB č. 2006/000149)
Příloha č.2 (stanovisko ORP MMP)
Příloha č.3 (stanovisko MO Plzeň 3)
Příloha č.4 (žádost Prestolu + zápis z 24. 1. 2013)
Příloha č.5 (fotodokumentace)
Příloha č.6 (mapy)
Příloha č.7 (zápis z jednání KNM dne 14. 2. 2013)
Příloha č.8 (usnesení RMP 204/2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:136 rok:2013

30. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.3.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX