Bod č.36.:

MAJ/15 - Majetkoprávní vypořádání lokalit Obytná zóna Sylván a Mohylová ulice, k.ú. Doubravka, investor PRESTOL, spol. s r.o.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (zápis z jednání ze 7. 1. 2013)
Příloha č.2 (stanovisko ORP Sylván)
Příloha č.3 (stanovisko OSI MMP Sylván)
Příloha č.4 (stanoviska SVSMP Sylván)
Příloha č.5 (stanovisko MOP1 Sylván)
Příloha č.6 (fotodokumentace Sylván)
Příloha č.7 (mapy Sylván )
Příloha č.8 (stanovisko ORP Mohylová)
Příloha č.9 (zápis z 19. 3. 2012)
Příloha č.10 (stanovisko SVSMP Mohylová)
Příloha č.11 (stanovisko MOP4 – Mohylová)
Příloha č.12 (dopis SVJ Mohylová z 13. 2. 2013)
Příloha č.13 (historie lokality Mohylová)
Příloha č.14 (fotodokumentace Mohylová)
Příloha č.15 (GP č. 1788-4/2013 na prodej)
Příloha č.16 (rozsah přebírané zeleně a věcné břemeno pro Prestol)
Příloha č.17 (rozsah přebíraného veřejného osvětlení)
Příloha č.18 (mapy Mohylová)
Příloha č.19 (zápis z jednání KNM dne 14. 2. 2013)
Příloha č.20 (usnesení RMP č. 210/2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:137 rok:2013

30. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.3.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX