Bod č.28.:

MAJ/7 - Směna pozemků v k.ú. Plzeň a k.ú. Hradiště u Plzně – společnost OSONA holding, a.s.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (původ. žádost společ. na směnu vč. souhlasu se směnou v omezeném rozsahu dle TÚ a její vyjádř. k ceně)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ ze dne 5.9.2012 vč. situace sítě a situace 1 : 500)
Příloha č.3 (usnesení Komise RMO Plzeň 2 č. 82/12)
Příloha č.4 (zápis KNM RMP)
Příloha č.5 (fotodokumentace)
Příloha č.6 (snímky z KM - modrá mapa se zákresem, územní plán, letecký snímek, orient. turist. mapa )
Příloha č.7 (geometrický plán)
Příloha č.8 (usn. RMP č. 205 ze dne 28.2.2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:129 rok:2013

30. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.3.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX