Bod č.29.:

MAJ/8 - Uzavření konečné kupní smlouvy s podíl. spoluvlast. zaps. na LV č. 420 a č. 150 pro k.ú. Božkov - rekonstr. ul. Ve Višňovce - I. et.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost MO Plzeň 2 - Slovany)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (usnesení Komise RMO Plzeň 2 č. 61/09)
Příloha č.4 (usnesení ZMP č. 32 ze dne 27. 1. 2011)
Příloha č.5 (kolaudační souhlas)
Příloha č.6 (geometrický plán)
Příloha č.7 (snímky KM - modrá mapa, územní plán, letecký snímek, orient. turist. mapa)
Příloha č.8 (usnesení RMP č. 209 ze dne 28.2.2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:130 rok:2013

30. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.3.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX