Bod č.13.:

EAP/6 - Rozpočtové opatření rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 - Slovany roku 2013 - RO č. 4/2013

(předkladatel:Mgr. Fluxa)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Rozpočtové opatření č. 4/2013)
Důvodová zpráva (Rozpočtové opatření č. 4/2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:20 rok:2013

2. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 26.3.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX