Bod č.11.:

EAP/4 - Stav účelových fondů po finančním vypořádání MO Plzeň 2 - Slovany roku 2012 a rozpočet účelových fondů na rok 2013

(předkladatel:Mgr. Fluxa)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (stav fondů)
Důvodová zpráva (stav fondů )
Příloha č.1 (stav fondů -komentář)
Příloha č.2 (tabulky)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:18 rok:2013

2. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 26.3.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX