Bod č.9.:

EAP/3 - Finanční vypořádání MO Plzeň 2 - Slovany za rok 2012

(předkladatel:Mgr. Fluxa)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (finanční vypořádání za rok 2012)
Důvodová zpráva (finanční vypořádání za rok 2012)
Příloha č.1 (finanční vypořádání za rok 2012)
Příloha č.2 (tabulky)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:16 rok:2013

2. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 26.3.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX