Bod č.33.:

MAJ/12 - Majetkoprávní vypořádání pozemků pod komunikacemi na území města Plzně mezi městem Plzeň a Plzeňským krajem formou vzájemných darů

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost SVSMP)
Příloha č.2 (vyjádření SÚS)
Příloha č.3 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.4 (RMO Plzeň 8 č. 1/13)
Příloha č.5 (zápis z KNM RMP)
Příloha č.6 (geometrický plán)
Příloha č.7 (katastrální mapy)
Příloha č.8 (usnesení RMP č. 208/2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:134 rok:2013

30. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.3.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX