Bod č.12.:

EAP/5 - Převod finančních prostředků do rozpočtu MMP - RO č. 3/2013

(předkladatel:Mgr. Fluxa)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (RO č. 3/2013)
Důvodová zpráva (Ro č. 3/2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:19 rok:2013

2. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 26.3.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX