Bod č.10.:

EAP/7 - Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Plzně za období roku 2012

(předkladatel:Mgr. Fluxa)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (zpráva auditu)
Důvodová zpráva (zpráva auditu)
Příloha č.1 (výběr ze zprávy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:17 rok:2013

2. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 26.3.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX