Bod č.32.:

MAJ/11 - Majetkoprávní vypořádán pozemků pod komunikacemi na území města Plzně mezi městem Plzeň a Pl. krajem formou vzájemných darů

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost SVSMP)
Příloha č.2 (usnesení ZPK)
Příloha č.3 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.4 (usnesení RMO Plzeň 4)
Příloha č.5 (zápis z KNM RMP)
Příloha č.6 (katastrální mapy)
Příloha č.7 (usnesení RMP č. 207/2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:133 rok:2013

30. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.3.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX