Bod č.31.:

MAJ/10 - Opětovné předložení konečného vypořádání s P.R.S. v souvislosti s dokončenou výstavbou stavby "Bytový dům Zelený trojúhelník"

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádosti společnosti + návrhy směny)
Příloha č.2 (kolaudační souhlasy)
Příloha č.3 (protokoly o převzetí)
Příloha č.4 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.5 (usnesení RMO Plzeň 3)
Příloha č.6 (usnesení ZMP č. 474/2010)
Příloha č.7 (zápis z KNM RMP)
Příloha č.8 (modrá mapa se zákresem)
Příloha č.9 (katastrální mapy)
Příloha č.10 (usnesení RMP č. 119/2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:132 rok:2013

30. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.3.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX