Bod č.17.:

OŠMT/2 - Vyslovení souhlasu se zrušením Nadačního fondu pro podporu vzdělávacích programů a mimoškolních aktivit dětí a mládeže, IČ 64354245

(předkladatel:radní Rottová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost SR NF)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:118 rok:2013

30. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.3.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX