Bod č.41.:

PROP/1 - Prodej částí pozemku parc.č. 2545/2, k.ú. Skvrňany

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (žádost + zákres)
Příloha č.2 (stanovisko ORP + zákres )
Příloha č.3 (usnesení RMO č. 277/2012)
Příloha č.4 (čestné prohlášení)
Příloha č.5 (zápis z KNM ze dne 1. 11. 2012) (*)
Příloha č.6 (fotodokumentace)
Příloha č.7 (územní plán)
Příloha č.8 (letecký snímek)
Příloha č.9 (orientační mapa)
Příloha č.10 (mapa sítí)
Příloha č.11 (geometrický plán)
Příloha č.12 (katastrální mapa)
Příloha č.13 (usnesení RMP č. 1540 ze dne 29. 11. 2012) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:142 rok:2013

30. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.3.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX