Bod č.16.:

OŠMT/1 - Změna zřizovací listiny 78. mateřské školy Plzeň, Sokolovská 30, příspěvkové organizace

(předkladatel:radní Rottová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost MO Plzeň 1)
Příloha č.2 (Usnesení ZMO Plzeň 1 č. 244 ze dne 11. 12. 2012)
Příloha č.3 (Usnesení RMO Plzeň 1 č. 226 ze dne 10. 7. 2012)
Příloha č.4 (Úplné znění zřizovací listiny 78. MŠ Plzeň)
Protokol o hlasování
Usnesení: není zpracováno

30. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.3.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX