Bod č.48.:

PROP/8 - Nakládání s pozemkem p.č. 1387/1, k.ú. Božkov

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost)
Příloha č.2 (Stanovisko ORP MMP)
Příloha č.3 (Stanovisko MO P2)
Příloha č.4 (Stanovisko OŽP MMP)
Příloha č.5 (Vyjádření žadatele)
Příloha č.6 (Zápis z KNM RMP )
Příloha č.7 (Fotodokumentace)
Příloha č.8 (Mapa - územní plán)
Příloha č.9 (Mapa - letecký snímek)
Příloha č.10 (Mapa - orientační turistická mapa)
Příloha č.11 (Mapa - majetek města se zákresem)
Příloha č.12 (Usnesení RMP č. 215/2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:149 rok:2013

30. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.3.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX