Bod č.39.:

MAJ/18 - Zrušení usnesení Zastupitelstva města Plzně č. 466 ze dne 1. 9. 2011

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Korespondence společnosti )
Příloha č.2 (dopis - výzva)
Příloha č.3 (usnes. RMP č. 1052 z 18. 8. 2011)
Příloha č.4 (usnesení ZMP č.466 z 1. 9. 2011)
Příloha č.5 (usnesení RMP č. 198 28. 2. 2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:140 rok:2013

30. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.3.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX