Bod č.18.:

EAP/8 - Žádosti o rozšíření vyhlášky statutárního města Plzně č. 4/2012

(předkladatel:Ing. Aschenbrenner)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Informativní zpráva č.1 (Žádosti)
Informativní zpráva č.2 (Usnesení KB RMO P2)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:24 rok:2013

2. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 26.3.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX