Bod č.4.:

ÚKEP/1 - Financování v průběhu realizace akce „Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň“ spolufinancované z OPŽP

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Registrační list akce)
Příloha č.2 (Rozhodnutí o poskytnutí podpory)
Příloha č.3 (Usnesení ZMP č. 97) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:105 rok:2013

30. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.3.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX