Bod č.38.:

MAJ/17 - Majetkoprávní vypořádání - spol. INVEST PRODUKT, s.r.o., výstavba „PLZEŇ – RADOBYČICE JIH, Infrastruktura“ v k.ú. Radobyčice

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost a pořizovací cena)
Příloha č.2 (stan. ORP MMP + situace)
Příloha č.3 (usnesení RMP č. 1493 z 22. 10. 2009)
Příloha č.4 (usnesení ZMP č. 686 z 12. 11 2009)
Příloha č.5 (mapy)
Příloha č.6 (usnesení RMP č. 201 z 28. 2. 2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:139 rok:2013

30. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.3.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX